Досвід європейських країн у становленні та розвитку баз даних у тваринництві

Шлях євроінтеграції у тваринництві, обраний Україною і визначений Всеохоплюючою стратегією імплементації з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони забов’язує всі державні органи та державні підприємства аналізувати досвід європейських країн у різних сферах діяльності.

Так, провівши такий аналіз щодо розвитку баз даних у тваринництві можемо відмітити, що у багатьох країнах світу бази даних пройшли тривалий шлях розвитку від паперових картотек даних для племінної роботи, обліку продуктивності тварин та ветеринарних обстежень до сучасних всеохоплюючих електронних державних баз даних, що містять у своїй структурі необхідну інформацію як для ефективного господарювання у тваринництві, так і для вдосконалення власником тварин особистого господарства.
Директивою Ради 92/102/ЄEC від 27 листопада 1992 року «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» у країнах Європи запроваджується державна система ідентифікації та реєстрації тварин із внесенням інформації про тварин до баз даних.

До баз даних ідентифікованих тварин вносилася інформація власне про тварин, їх нумерацію, переміщення, забій, господарства утримання.

Головною метою запровадження системи ідентифікації та реєстрації тварин були сприянням контролю епізоотичної ситуації в країнах та прослідковування походження тваринницької продукції. З огляду на такі цілі і проходив розвиток електронних баз даних: накопичувалася інформація щодо тварин, до бази даних ідентифікованих тварин долучалися інформаційні бази щодо ветеринарних обстежень та обробок, бази даних з племінної роботи, з обліку продуктивності тварин.

З метою сприяти поліпшенню обліку та оцінки сільськогосподарських тварин шляхом формулювання визначень та стандартів для вимірювання господарсько корисних ознак ISO – міжнародна організація по стандартизації, що працює у всіх галузях сільського господарства, – ще у 1951 році створила Міжнародний комітет з реєстрації тварин (ICAR) (всесвітня організація із стандартизації ідентифікації, обліку та оцінки сільськогосподарських тварин).

ISO – міжнародна організація по стандартизації, що працює у всіх галузях сільського господарства і має кілька стандартів по електронній ідентифікації. Це стандарти з кодової структури ідентифікації, технічним концепціям, тестуванню пристроїв ідентифікації тварин, ін’єкціям і транспондерам.

ІСАR – авторизована організація ІSО з питань електронної ідентифікації. Цілями ІСАR є проведення тестування, сертифікація електронних пристроїв, які пішли б на користь кінцевим користувачам. ІСАR здійснює контроль якості відповідних пристроїв і систем ідентифікації для надійного та повноцінного використання їх фермерами та виробниками сільськогосподарської продукції, а також регулює питання випробувань таких пристроїв. Кожна країна виробляє свої засоби та пристрої для ведення господарювання та проведення контролю продукції, але для надійності та економічної вигоди їх випробування відбувається на міжнародному рівні.

Згідно з результатами колективної роботи країн – членів ICAR в 90-х роках минулого століття встановлено спеціалізовані настанови з ідентифікації тварин, реєстрації їх родоводу, обліку їх продуктивності і оцінки та опублікування даних. Встановлення таких формалізованих правил ідентифікації, реєстрації, обліку тварин та накопичення різноманітної інформації щодо тварин не лише дозволяє різним країнам користуватися єдиною системою обліку тварин та їх продуктивності, вдосконалює управління та контроль галузі тваринництва у державі та в масштабі ЄС, а й дає змогу власникам тварин використовувати дані для аналізу успішності особистого господарювання та власних перспектив розвитку та вдосконалення. Офіційним представником України в ICAR з 2005 року є Державне підприємство «Агентство з ідентифікації ті реєстрації тварин».

Процеси та їх взаємодія, які ICAR охоплює своїм регулюванням

База даних ідентифікованих тварин – система не статична, вона активно розширюється, розвивається та залучає до себе нові складові, що дозволяють гармонійно поєднувати систему ідентифікації тварин з іншими галузями тваринництва. На теперішній час ICAR бачить чотири основні блоки які формують будь-яку сучасну базу даних у тваринництві.

Основні структурні блоки сучасних баз даних у тваринництві за ICAR

Центральним у законодавстві ЄС про ідентифікацію та реєстрацію є те, що кожен утримувач є відповідальним за коректну ідентифікацію та реєстрацію своїх тварин.

У світі є кілька міжнародних організацій, що регулюють нормативні питання і надають рекомендації з ідентифікації тварин. Крім ІСАR та ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) існують також ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) і МЕБ (Всесвітня організація охорони здоров’я тварин). Всі вони, так чи інакше, беруть участь в питаннях стандартизації і сертифікації, де ІСАR і ISO грають найбільш важливу роль в питаннях ідентифікації тварин.

Наведемо декілька прикладів із країн Європейської співдружності з організації роботи сучасних реєстрів на базі системи ідентифікації та реєстрації тварин.

Королівство Нідерландів

Система ідентифікації та реєстрації тварин Королівства Нідерландів визнана однією з найдосконаліших в Європейському союзі. Неодноразово представники цієї країни очолювали ICAR та допомагали впроваджувати високі стандарти з ідентифікації по всьому світу.
Сучасна система ідентифікації Нідерландів повністю контролюється державою. База даних з ідентифікації та реєстрації є основою для функціонування багатьох пов’язаних учасників (Rijksdienst voor Ondernemend)

Основні взаємозв’язки центральної бази даних Нідерландів

В середньому в Королівстві Нідерланди реєструється близько 67000 подій на день. При цьому реєстрація великої рогатої худоби в 97% випадків займає 3 дні, овець в 82% випадків 7 днів, кіз в 75% випадків 7 днів, свиней 78% випадків в 2 дні. Похибки відсутні по ВРХ у 99,5% реєстрацій, по вівцям 95,5%, по козах 97,5%, що є дуже високим показником якості роботи системи ідентифікації і реєстрації.
Перед власниками відкриті всі можливі канали зв’язку з базою даних, такі як телефонний, за допомогою мережі інтернет, за допомогою програмного забезпеченням по управлінню господарствами, за допомогою різноманітних електронних засобів.

Слід відмітити, що з 2003 року в Нідерландах також працює електронна система Сервіс здоров’я тварин (Animal Health Service Ltd (AHS)), тісно пов’язаний з центральною базою даних з ідентифікації. Цілями цієї системи є моніторинг захворювань тварин та аналіз тенденцій та аспектів здоров’я великої рогатої худоби. Такий аналіз проводиться на основі даних спеціалістів у галузях ветеринарії, патології, епідеміології, лабораторних досліджень, статистики, які вносяться до системи та обговорюються на спеціальних семінарах.

Королівство Данія

В одній з найпередовіших країн Європи з розвитку скотарства – Данії – ідентифікацію та реєстрацію тварин здійснює Управління ветеринарії та харчових продуктів, яке підпорядковане Міністерству навколишнього середовища та харчових продуктів Данії.
Центральний регіональний реєстр містить інформацію про господарства, тварин (щодо великої рогатої худоби), переміщення ВРХ, свиней, овець та кіз, дані про ветеринарні дослідження та препарати. Крім того, Центральний реєстр показує щільність тварин в різних районах Данії і, відповідно, грає важливу роль у контролі ветеринарної безпеки в країні.

Тварини що реєструються у центральній базі даних Данії

До Центрального реєстру народного господарства занесено усі стада великої рогатої худоби, свиней, вівець та кіз та комерційні стада оленів, домашньої птиці, лисиць, норок, риби, мідій та раків. Реєстр зберігає інформацію про унікальний номер господарства, його адресі та географічних координатах, дані про власника та утримувача стад (ім’я, адреса та контактні номери), види тварин, кількість тварин за видами, розподіл вушних бирок та ветеринарна інформація.

Інформація в базі даних Центрального регіонального реєстру доступна для громадськості в Інтернеті.

Для забезпечення високого рівня достовірності даних в реєстрі діють різні перевірки. Процедури перевірки проводяться як з попереднім повідомленням про її проведення, так і без такого повідомлення.

Датська влада проводить інспекції у господарствах з утримання великої рогатої худоби. овець та кіз. Щорічно на дотримання вимог системи ідентифікації та реєстрації тварин перевіряються 3% зареєстрованих господарств. Вибір таких стад оснований на аналізі ризиків. Все результати проведених перевірок реєструються в Центральному регіональному реєстрі. Недотримання вимог системи ідентифікації та реєстрації тварин впливає на отримання фермером субсидій ЄС, а також на фермера може бути накладено штрафні санкції.

Республіка Австрія

Зокрема в Австрії обов’язки з ідентифікацій великої рогатої худоби законодавчо покладено на державну корпорацію АМА (AgrarMarkt Austria) у 1997 році. База даних ідентифікованих тварин доступна для запитів і пошуку ветеринарним лікарям на федеральному, державному та районному рівнях через онлайн-портал еАМА.

Також ця ідентифікаційна база даних щодо худоби використовується як база даних для досліджень поголів’я худоби, регулювання та аналізу тваринництва та використовується для аналізу правомірності надання дотацій та виплати страхових платежів на тварин.

Перевірки господарств щодо дотримання вимог системи ідентифікації та реєстрації тварин відбуваються під час комплексних перевірок господарств і порушення таких вимог можуть призвести до зменшення дотаційних державних платежів.
Латвійська Республіка

Національна система ідентифікації та реєстрації тварин створена у 1998 році з метою забезпечення відповідності всім відповідним нормам Європейського Союзу, а також рекомендаціям ICAR.

У 2009 та 2013 роках Сільськогосподарський центр обробки даних (Agricultural Data Centre) отримав сертифікат якості ICAR у полях ідентифікації та реєстрації продуктивності (молочна та м’ясна велика рогата худоба, молочні овечі та кози).

На базі Сільськогосподарський центр обробки даних ведуться індивідуальна та групові ідентифікація тварин, а також накопичується статистична інформація щодо птахів, бджіл, одомашнених тварини, аквакультури тощо.

Крім підсистем даних щодо ідентифікованих тварин та їх переміщень, забою сучасна база даних щодо тварин в Латвії містить також такі складові:

Реєстр обов’язкових ветеринарних досліджень;
Контроль продуктивності тварин (молочної та м’ясної), розрахунок селекційних індексів;
Державні племінні книги; Реєстр плідників, осіменіння тварин, генетичних ресурсів; апробація та реєстрація нових порід;
Реєстр закупівельників молока, закупівлі молока, розподілу молочних квот; якості молока;
Реєстр виробників кормів;
Реєстр домашніх тварин (котів, собак, тхорів).

Використання бази даних, яка об’єднує інформацію щодо ідентифікації, реєстрації, переміщення, забою, загибелі, штучного осіменіння, племінної цінності тварин, а також даних аналізу молочної, м’ясної продуктивності, відбору зразків для лабораторних досліджень, результатів лабораторних досліджень дає змогу швидко отримувати інформацію про епізоотичний стан території, присвоювати відповідні статуси господарствам, приймати та застосовувати необхідні інспекторські рішення без виїзду в господарство, більш ефективніше використовувати людський та матеріальний ресурс при проведенні заходів державного контролю.

Використання у Європейському союзі правил ідентифікації, заснованих базових принципах, дозволило створити систему відстеження всіх тварин на фермах – ТRАСЕS. Всі переміщення великої рогатої худоби постійно відстежуються і перевіряються в системі ТRАСЕS через мережу Інтернет. Всі дані, які містяться в паспортах тварин, фіксуються в системі ВОVЕХ, яка забезпечує обмін інформацією між національними базами даних.

Таким чином досвід провідних країн свідчить про те, що базисом і запорукою функціонування сучасної аналітичної системи у державі є якісна централізована база даних з ідентифікації і реєстрації тварин. На фундаменті такої бази створюються сучасні системи простежуваності, аналізу продуктивності, якості та інші системи, що допомагають господарю отримати додатковий дохід, а державі – контролювати якість та безпечність функціонування галузі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.