Загальна інформація

Державне підприємство “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”

Підприємство створено відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 29.07.2002 №213 “Про створення державного підприємства “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” для здійснення в Україні комплексу заходів з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин.

Ідентифікація тварин, що впроваджується на державному рівні, є одним із головних методів, які застосовують у світі з метою відслідкування походження тваринницької продукції від її виробництва протягом всього життя тварини до попадання на стіл споживачеві.

Уряд України, як і уряд кожної цивілізованої країни, піклується про безпеку й здоров’я свого народу. Збільшення числа епідемій серед тварин і домашньої птиці спонукають до вжиття належних заходів, щоб забезпечити надійний захист населення від смертельно небезпечних інфекцій, в першу чергу – через гарантування належної якості і безпечності для здоров’я людей тваринницької продукції.

Курс на розробку і запровадження єдиної загальнодержавної системи ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин був визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 179 „Про затвердження програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекції на території України на 2001-2010 роки”.

При розробці нормативно-правових актів України, які регулюють проведення ідентифікації та реєстрації тих чи інших видів тварин, були враховані основні положення законодавства Європейського Співтовариства (ЄС) та досвід європейських країн – Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Угорщини.

Запровадження єдиної загальнодержавної системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні покладено на:

Міністерство аграрної політики України – визначає загальні принципи державної політики в сфері ідентифікації і реєстрації тварин, є держателем єдиної державної бази даних – Реєстру тварин; Державний департамент ветеринарної медицини – контролює ветеринарно-санітарний стан господарств, стан здоров’я тварин, переміщення тварин; Державне підприємство “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” – виконує комплекс робіт з реєстрації та ідентифікації тварин. У 2002 році після відповідного розпорядження Кабінету Міністрів та наказу Міністерства аграрної політики України, Агентством розпочато роботу з ідентифікації великої рогатої худоби (ВРХ). 3 2005 року впроваджуються аналогічні системи для свиней, кіз, овець та коней.

Кінцевою метою запровадження ідентифікації тварин є створення в Україні належної системи відслідкування походження та етикетування тваринницької продукції, що сприятимете забезпеченню населення України високоякісними та безпечними м’ясо-молочними продуктами, отриманню достовірної інформації про умови їх виробництва, підвищенню довіри споживача до якості продукції.

Лише за умови, що всі тварини, які знаходяться або утримуються на території країни, внесені до державної автоматизованої бази даних та знаходяться під постійним ветеринарно-санітарним контролем, можливо гарантувати безпеку здоров’я населення. Всі власники, які утримують сільськогосподарських тварин для отримання та реалізації певного виду продукції (молока або м’яса) тощо, зобов’язані гарантувати покупцям безпеку та якість своєї продукції та забезпечити проведення ідентифікації та реєстрації належних їм тварин.