Публічна інформація

Наказ про створення Державного підприємства “Агентство з ідентифікації і реєстрації твварин”
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року № 380-р “Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/380-2012-%D1%80
  Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 ” Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
  Наказ про затвердження Статуту підприємства
  Статут підприємства