Процеси ідентифікації і реєстрації

Реєстрація господарства

Власники тварин та інші суб’єкти господарювання, в господарствах яких тварини можуть постійно або тимчасово перебувати, зобов’язані зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення ідентифікації і реєстрації тварин.

Для реєстрації господарства власник тварин подає Агентству з ідентифікації і реєстрації тварин через агента заповнену реєстраційну картку господарства.

Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин вносить дані реєстраційної картки господарства до Реєстру тварин.

У разі зміни даних про господарство, занесених до реєстраційної картки, власник повинен в 7-денний термін подати Агентству з ідентифікації і реєстрації тварин через агента заяву про внесення змін до реєстраційної картки господарства.

Оформлення замовлення

Для проведення ідентифікації і реєстрації тварин, власник подає замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин установленої форми.

Замовлення з підписом власника або уповноваженої ним особи подається агенту.

Прикріплення бирок

Усі тварини, що утримуються у господарстві, повинні бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка.

Бирка — вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що є знаком суворого обліку, та використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин.

Замовлення бирок і обладнання для прикріплення бирок проводиться власником виключно в державному підприємстві «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

Бирки повинні прикріплюватися на кожну тварину, що народилася в господарстві, не пізніше семи днів від моменту її народження, але раніше, ніж тварина залишить господарство. 

Прикріплення бирок здійснюється відповідно до інструкції, приведеної нижче.

1. Ідентифікація тварин проводиться тільки бирками затвердженого зразка, які надійшли від державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

2. Бирка вушна складається з двох частин — вхідної та порожнистої, що з’єднуються між собою за допомогою спеціального пристрою (аплікатора) безпосередньо на вусі тварини.

3. Для кріплення бирки на вухо тварини використовувати тільки ті аплікатори, що поставляються в комплекті з бирками.

4. Прокол вуха тварини здійснюється самою вхідною частиною бирки, встановленої на металевий штир аплікатора.

5. Щоб прикріпити бирку на вухо тварини, потрібно:

а) зафіксувати голову тварини нерухомо на момент кріплення бирки;

б) вхідну частину бирки одягти на металевий штир аплікатора обов’язково до упору (зверніть на це особливу увагу);

в) порожнисту частину бирки вставити та закріпити у фіксуючій частині аплікатора;

г) вхідну частину підвести відносно порожнистої і перевірити їх сумісність (відцентрувати);

д) продезінфікувати конусну частину вхідної бирки та місце проколу вушної раковини дезінфікуючим розчином (за рекомендацією ветеринарів);

є) прокол вуха здійснюється вхідною частиною бирки на межі між першою третиною та середньою частиною вуха, посередині між двома повздовжніми вушними венами;

є) підвести аплікатор до місця прикріплення бирки і пробити вухо тварини з необхідним зусиллям, з’єднавши обидві частини бирки;

ж) обережно зняти аплікатор і звільнити тварину.

Власник може прикріплювати бирки самостійно (за винятком тварин, імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента.

Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно агентом.

Облік ідентифікованих тварин в господарстві

Власник зобов’язаний вести облік ідентифікованих тварин господарства. Цей облік здійснюється за допомогою ведення книги обліку тварин господарства.

Облік тварин у господарствах юридичних осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах фізичних осіб – агентом з ідентифікації тварин, що здійснює свою діяльність на териториї, на якій розташоване господарство, в якому утримується тварина. 

Реєстрація тварин в Реєстрі ідентифікованих тварин

Після прикріплення тварині бирок власник зобов’язаний заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби, за виключенням таких розділів: «Дані для ветеринарної картки» та «Дані про стан здоров’я тварини» і передати цю картку агенту з ідентифікації тварин.

Агент з ідентифікації тварин передає заповнену реєстраційну картку ВРХ до державної установи ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, в якому утримується тварина. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини заповнює розділи реєстраційної картки ВРХ — «Дані для ветеринарної картки» та «Дані про стан здоров’я тварини », внесені дані засвідчує своїм підписом та печаткою державної установи ветеринарної медицини і передає заповнену реєстраційну картку ВРХ агенту з ідентифікації тварин.

Агент з ідентифікації тварин здійснює перевірку заповненої реєстраційної картки ВРХ, засвідчує картку своїм підписом і надсилає до державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

На підставі отриманої реєстраційної картки ВРХ державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» вносить дані про тварину та стан її здоров’я до Реєстру тварин. Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру тварин. 

Паспорт великої рогатої худоби

Паспорт великої рогатої худоби — документ суворого обліку, що містить дані стосовно тварини, її переміщення, власників, місцезнаходження і реєстрації в Реєстрі тварин, та є супровідним документом при будь-якому переміщенні тварини (див. додаток 5); бланк документу виготовляється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку».

 • Паспорт містить наступні дані:
 • дані про паспорт: серія, номер, дата видачі паспорта та назва державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»;
 • дані про тварину: робочий №, ідентифікаційний №, кличка, дата народження, стать, код породи та її найменування;
 • дані про батьків: ідентифікаційні №№, клички, коди порід та їх найменування;
 • дані про власника тварини та господарство, де вона народилась та утримується;
 • дані про переміщення тварини;
 • Оформлення та видача паспорта на тварину здійснюється державним підприємством «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» після реєстрації тварин в Реєстрі тварин.
 • Всі здійснені переміщення тварини вносяться власником тварини чи відповідальною особою господарства на зворотний бік паспорта.
 • У випадку загибелі, падежу, забою, утилізації тварини власник повертає паспорт в державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», яке в свою чергу анулює цей паспорт та забезпечує його знищення. Якщо тварина відправляється на м’ясокомбінат, забійний пункт чи підприємство з санутилізації, відповідальна особа останнього зобов’язана також повернути паспорт та бирки в державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин.
 • У разі пошкодження чи втрати паспорта обмін паспорта здійснюється державним підприємством «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» за заявою власника тварин.

Ветеринарна картка до паспорта ВРХ

Ветеринарна картка — документ суворого обліку, що засвідчує дані стосовно ветеринарно санітарного стану господарства, де знаходиться тварина, та стану здоров’я тварини, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є додаткок до паспорта великої рогатої худоби. Бланк документу виготовляється відповідно до вимо постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку».

Оформлення ветеринарної картки (її друк) здійснює державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» на підставі даних, занесених спеціалістом державної установи ветеринарної медицини до реєстраційної картки ВРХ.

Оформлена ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби надсилається державним підприємством «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» до державної установи ветеринарної медицини, спеціаліст якої в 7-денний термін засвідчує дані, внесені до ветеринарної картки, своїм підписом та печаткою державної установи ветеринарної медицини.

Обмін ветеринарної картки здійснюється у разі:

 • закінчення терміну дії ветеринарної картки;
 • зміни епізоотичної ситуації в господарстві;
 • зміни епізоотичної ситуації в зоні походження тварини;
 • зміни стану здоров’я тварини;
 • зміни господарства, у якому перебуває тварина;
 • експорту тварини;
 • пошкодження ветеринарної картки, якщо записи на ній неможливо прочитати.

Для здійснення обміну ветеринарної картки спеціаліст державної установи ветеринарної медицини зобов’язаний через агента з ідентифікації тварин надіслати до державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» «Дані для оформлення і видачі ветеринарної картки» та ветеринарні картки, які підлягають обміну.

Державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» на підставі отриманих документів здійснює оформлення на тварину нової ветеринарної картки в обмін на попередню та надсилає цю картку до державної установи ветеринарної медицини, спеціаліст якої в 7-денний термін засвідчує картку своїм підписом і печаткою та видає власнику тварини.

Ветеринарна картка зеленого кольору (див. додаток 6) видається тільки на здорову тварину, яка походить із господарства, благополучного щодо лейкозу, бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу й інших заразних хвороб, та з місцевості, благополучної щодо особливо небезпечних і карантинних хвороб.

Ветеринарна картка жовтого кольору (див. додаток 7) видається на тварин, які є не придатними для подальшого розведення, під час досліджень позитивно реагують на туберкульоз, бруцельоз, лейкоз, лептоспіроз і направляються на забійні підприємства.

Забороняється використання тварин для відтворення та приймання і продаж молока, молочної сировини від тварин, на яких видана ветеринарна картка жовтого кольору.

Якщо на тварину видано паспорт великої рогатої худоби і спеціалістом державної установи ветеринарної медицини прийнято рішення про утилізацію тварини, ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби не видається. При цьому спеціаліст, який прийняв рішення, вносить у поле «Особливі відмітки» паспорта великої рогатої худоби записи про необхідність утилізації тварини, причину утилізації та дату внесення записів. 

Переміщення тварин

Власник має право на переміщення тварини тільки в тому випадку, якщо вона ідентифікована двома бирками і на неї виданий паспорт та ветеринарна картка.

Від моменту прибуття тварини в господарство або вибуття з господарства власник тварини зобов’язаний:

 • внести записи на зворотну сторону паспорта тварини;
 • не пізніше 7-денного терміну після події надіслати в «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» реєстраційну картку переміщень тварини;
 • отримати нову ветеринарну картку до паспорта (при необхідності);
 • прослідкувати за тим, щоб паспорт супроводжував тварину під час її переміщення.

Реєстр тварин

Центральним сховищем даних про тварин та їх переміщення є державний Реєстр тварин. Формування державного Реєстру тварин здійснює державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

Державний Реєстр тварин створюється з метою централізації інформації стосовно:

 • господарств та власників тварин;
 • ідентифікованих тварин, їх місць народження, утримання та перебування;
 • переміщення тварин;
 • стану здоров’я тварин та ветеринарно-санітарного стану господарств тощо.