Порядок реєстрації в Єдиному державному реєстрі тварин загибелі великої рогатої худоби в наслідок бойових дій

Відповідно до пункту 5 розділу 7 Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.12.2017  № 642, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за № 166/31618, у разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві юридичної особи власник/утримувач худоби, відповідальна особа господарства зобов’язані:

внести до паперової форми книги обліку тварин (за наявності) та паспорта тварини дату встановлення факту падежу, причину та дату утилізації;

надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений паспорт тварини для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

При заповненні паспорта великої рогатої худоби на загиблу тварину указати як причину вибуття код 27 загибель (падіж), а в полі “Особливі відмітки” зазначити, що загибель худоби відбулася внаслідок бойових дій.

Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить у поле “Особливі відмітки” паспорта тварини дату внесення записів, проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою.

Для швидкого злагодженого подання та реєстрації в Єдиному державному реєстрі тварин даних щодо втрати худоби внаслідок бойових дій рекомендуємо господарствам звертатися за місцем їх розташування до відповідних  відокремлених структурних підрозділів Підприємства.